Historie

Den 23. Januar 1985, tog følgende brødre fra Vagar, Færøerne, til København for at blive indviet som Odd Fellow brødre:

Ole Hans Jacobsen

Hans Friis

Gudmund Vilhelm Olsen

Marius Joanesarson

Johan Elisa Poulsen

Trúgvi Fossdal Joensen

Med på rejsen var også eksmester Knud P. Jensen, som var blevet indviet i loge nr. 60 Hammeren den 02. Oktober 1965.

Forud for denne, for vor loges historiske rejse, var der blevet holdt en masse møder, således at der kunne blive dannet en Odd Fellow forening.

De seks blev indviet i Loge nr. 23 Christian d. IV, den 24. januar 1985, og ligeledes tildelingen af venskabsgraden. Den 26. januar 1985, to dage efter tildeling af de to første grader, blev de færøske brødre tildelt Kærlighedsgraden og Sandshedsgraden i Loge nr. 60 Hammeren. Daværende Storsire Preben O. Rasmussen sagde, at man ville dispensere således, at en færøsk Loge kunne blive dannet, når man havde 15 brødre.

Den 09. maj 1985 kom så den store dag, hvor Odd Fellow Foreningen Ambolturin så dagens lys. Dette skete på Hotel Hafnia i Tórshavn, og højtideligheden blev foretaget af broder Distrikt deputeret Storsire Erik Fischer. Foreningen hørte derefter under distrikt B, København, og Loge nr. 60 Hammeren blev vores moderloge.

Foreningens bestyrelse kom til at se således ud:

Formand:   Knud P. Jensen

Sekretær:  Johan Elias Poulsen

Kasserer:   Marius Joanesarson

og som udnævnte:

Vagt:          Ole Hans Jacobsen

Inspektør:  Hans Friis

Kapellan:   Trygvi Guttesen

Revisor:     Gudmund Olsen

Nu manglede man så bare et hjemsted, hvor foreningen og den kommende Loge kunne have hjemme. Da de fleste af brødrene havde bopæl i Vestmann, var det naturligt, at det blev her den kommende Logebygning skulle findes.

Gennem EL selskabet SEV lejede man så den ene halvdel af et sammenbygget hus, og overtog dette i januar 1986. Og så gik man ellers igang med at bygge om, således at Logesalen blev indrettet i kælderen.

Der blev solgt lodsedler i alle Loger i Danmark til støtte for byggeriet, i alt 10.000 sedler blev solgt á kr. 10,-. Dette gav et pænt overskud på kr. 94.772,70. Gevinsten i lotteriet var et otte dages ophold på Færøerne med ledsager. Den heldige vinder var Søster Gudrun Malstrøm fra Rebekkaloge nr. 54 Gry, som selvfølgelig tog sin mand, broder Vilhelm Mølstrøm fra loge nr. 64 Julius Meyer med.

I april 1986 fik vores Forening tilgang af 10 nye brødre, og disse blev indviet i Loge nr. 28 Hafnia, fik venskabsgraden i Loge nr. 50 Jonathan, og Kærligheds- og Sandhedsgraden i Loge nr. 60 Hammeren.

Disse brødre var:

Remi Didriksen

Edvin Lauritsen

Torben Prior

Joen Gert Poulsen

Kári Nielsen

Jóanis Joensen

Edvard Ingebrigtsen

Poul Pøhlsgaard

Niels Boje Christensen

På Færøerne blev der arbejdet meget for at gøre Logen klar, og til dette formål blev der brugt omkring 2500 arbejdstimer.

Broder Ejnar Simonsen fra Loge nr. 78 Tolerantia med frue, Søster Ester fra Rebekkaloge nr. 56 Clementia, kom for egen regning til Færøerne, og arbejdede 119 timer med produktionen af embedsstolene. For at kunne indrette en Loge kræves en mængde remedier, og vi fik symboler, alterbillede, musik til gradearbejdet og meget mere fra vores moderloge nr. 60 Hammeren, musikanlægget af loge nr. 83 Broen. Søstrene i Rebekkaloge 48 Perlen, brugte en masse af penge og arbejdstimer til vores insignier og materialer. Pladen med de tre kædeled til at sætte på bygningen, og inskriptionen fik vi af Loge nr. 78 Tolerantia.

Den 09. oktober 1986 havde vi besøg af Storlogen, samt af Sov. Grand Master James P. Sadler fra Nashville. Klokken 16:00 blev der holdt pressemøde på Hotel Hafnia, hvor blandt andre Færøerne tre største aviser var til stede, Dimmalætting, Dagblaðið og Sosialurin.

Så indtraf endelig den store dag:

Lørdag den 11. oktober 1986 kl. 14:00, blev logesalen indviet, og kl. 15:30 fandt institueringen af Loge nr. 1 Ambolturin sted.

Med som gæst var også Vicelagmand Jógvan Djurhuus, samt broder eksmester Gylfi Gunnarsson og broder Markus Kristinsson, fra Stúka nr. 14 Bjarni Riddari fra Hafnarfjørður på Island, samt mange brødre fra Danmark.

Der blev modtaget et væld af gaver, telegrammer og hilsner fra vore broderloger, mendet bliver for meget at nævne dem alle her. Men det skal dog nævnes, at loge nr. 23 Christian d. IV forærede os en vægtig ambolt på en træstub, Loge nr. 60 Hammeren gav os to pragtfulde stave og broder Claus Ehlers og broder Bjarne Jacobsen overrakte vor Loges Overmester en Ambolt med hammer.

Samme aften klokken 19:30 åbnedes Logen på ritualmæssig vis i indvielsesgraden. Her blev broder Olaf Haldansen indviet som den første færing i en færøsk Loge af en færøsk gradestab, og dermed bestod logen af 18 brødre.

Under det selskabelige blev det serveret lidt færøske lækkerier, såsom tørret fisk og grind samt spæk. De første valgte embedsmænd for Loge nr. 1 Ambolturin blev som følger:

Overmester:    Knud P. Jensen

Undermester:  Trugvi Fossdal Guttesen

Sekretær:        Johan E. Poulsen

Skatmester:     Marius Joanesarson

Kasserer:         Torben Prior

Eksmester:      Edvard Ingebrigtsen

 

Og hvad er der så sket siden da??

Ja, medlemstallet gik op og ned, mest ned, desværre. Det stod efterhånden klart, at skulle vi overleve som Odd Fellow Loge på Færøerne, så måtte vi flytte.

Efteråret 1994 viste sig muligheden for, med Storlogens store hjælp, at købe vores nuværende logebygning i Tórshavn. Herefter måtte der foretages en større ombygning af første sal, hvor logesalen blev indrettet. Det største arbejde i stueetage var at indrette køkkenet. Alt dette arbejde blev lavet af logens egne brødre som på dette tidspunkt kun var 15. Den 20 maj 1995 blev salen indviet til ordensbrug af broder Distrikt Deputeret Storsire Erik Fischer, broder Stormarskal Poul Møller og broder Storskatmester Knud Erik Jaquet. Logens embedsmænd blev indsat. Dagen blev ekstra festlig da der var brødre fra loge nr. 17 Steen Blicher og Søstre fra Rebekkaloge nr. 68 Klitrosen på besøg, og aftenen sluttede med festmiddag, med efterfølgende underholdning og færøsk dans.

I 1997 fik vi Stúka nr. 21 Þorlákur Helgi på Island, som venskabsloge, og dette venskab har vi haft meget stor glæde af, og de har æren af at alle Islandske loger fik fremstillet alle billederne til logesalen, således at der både kan afholdes møder af brødre, Søstre samt lejren i vores logesal. Dette blev overdraget af vores islandske brødre, med broder Storsire Geir Zoega i spidsen, den 13. oktober 2001.

Efter vi flyttede til Tórshavn gik medlemstallet op, men har de seneste år ligget på omkring de 30 +/-. Og vi har, om ikke den laveste gennemsnitsalder, så ihvertfald mellem de laveste, da den kun er på omkring 55 år.

I dette år, 2018, kom vi så med i Nordic Linked Lodge, som er en Skandinavisk/Baltisk venskabsforening af Oddfellow loger.